Obchody 30 - lecia istnienia placówki

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


30 lat minęło ............
strona główna historia szkoły kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


DOCENDO DICIMUS ...

(ucząc innych sami się uczymy)

   

... i tak już od 30 lat.:

      23 stycznia 2004 roku był dniem wyjątkowym dla pedagogów, obsługi, jak i uczniów Szkolnictwa Specjalnego w Warcie. Tegoż dnia odbyła się uroczystość z okazji obchodów 30-lecia istnienia Placówki.
      Uroczystości jubileuszowe poprzedziła wystawa prac plastycznych i wytworów wychowanków w Warckim Centrum Kultury. W tymże ośrodku zaprezentowano również liczne fotografie i plansze dokumentujące historię Szkoły. Wystawa ta spotkała się z dużym uznaniem ze strony osób pracujących w WCK-u oraz mieszkańców miasta i gminy Warta. Zwrócono szczególną uwagę na trud oraz ogromny wysiłek włożony zarówno ze strony pedagogów, jak i przede wszystkim wychowanków przygotowujących tę wystawę.
      W dniu jubileuszu swoją obecnością zaszczycili dyrekcję, pedagogów, organizatorów przedstawiciele władz lokalnych oraz parlamentarzyści; pan Krzysztof Gandziarski - dyrektor sieradzkiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, pani Elżbieta Cieślak - wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, delegatura Sieradz, pan Kazimierz Kościelny - starosta sieradzki, pan Jerzy Pieniążek - senator RP, pan Krzysztof Żubrowski oraz pan Ledosław Maciuszonek - członkowie zarządu rady powiatu sieradzkiego, pani Magdalena Marciniak - naczelnik wydziału spraw społecznych starostwa powiatowego w Sieradzu, pani Kazimiera Gotkowicz - przewodnicząca wydziału spraw społecznych starostwa powiatowego w Sieradzu, pan Jan Serafiński - burmistrz miasta i gminy Warta, pan Jan Musialczyk - wiceburmistrz miasta i gminy Warta, pan Grzegorz Kopacki - przewodniczący rady miasta i gminy Warta, pan Henryk Waluda - przewodniczący rady powiatu sieradzkiego, ks. Józef Wrzosek, pan Maciej Bererzecki - kierownik ubezpieczeniowy PZU życie, a także dyrektorzy placówek współpracujących z Ośrodkiem.
      Grupa organizatorów, którymi byli pedagodzy Ośrodka przygotowała również na tak znakomity jubileusz bogaty program artystyczny. W skład tego programu, oprócz przemówień zaproszonych gości wchodziła część artystyczna, liczne podziękowania i gratulacje oraz przedstawienie "Kopciuszek" zrealizowane pod opieką wychowawców internatu.
      "Witamy, witamy wielce szacowne grono, które tutaj przed nami pięknie posadzono" - rozpoczyna się program artystyczny. Pan dyrektor Jerzy Łodygowski krokiem poloneza, prowadzony przez jedną z pań nauczycielek zasiada na honorowym miejscu, aby przewodniczyć całej uroczystości. Zostają powitani zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Po krótkim wprowadzeniu następują liczne przemówienia przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych. - Liczba osób, które przybyły na uroczystość świadczy o tym, że zależy im na poprawie jakości nauczania. Jest to dobry objaw. Natomiast w czasie wielu lat, które zamykają całokształt działalności w tym zakresie to na pewno charakteryzuje się on zmianą metod. Przede wszystkim zmianą podejścia do problemu dzieci niepełnosprawnych. Społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne - Krzysztof Gandziarski, dyrektor sieradzkiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Głos zabrali również Kazimierz Kościelny - starosta sieradzki, który zwrócił szczególną uwagę na charakter Szkoły Specjalnej. Stwierdził, iż jest to "nietypowa szkoła, która pozwala przechodzić szkołę życia tym, którzy w innej szkole nie znaleźliby miejsca". Dlatego też praca w takiej Placówce wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia, jednak jak podkreśliła pani Renata Pokorska, polonistka w OSW w Warcie, "satysfakcja z najmniejszego nawet osiągnięcia jest nieporównywalnie większa od tej, jaka mogą mieć pedagodzy z innych placówek oświatowych".
      Sukcesy pracy pedagogów, jak określił senator RP pan Jerzy Pieniążek "pozwoliły wielu wychowankom odnaleźć się w życiu społecznym naszego miasta i regionu". Pan senator uhonorował OSW w Warcie z okazji 30- lecia, w imieniu marszałka RP pana Longina Pastusiaka, medalem senatu RP, składając życzenia "dla dyrekcji, grona pedagogicznego i wychowanków Ośrodka z serdecznymi gratulacjami wyrazu uznania za dotychczasowe osiągnięcia pedagogiczne, trud włożony w wychowanie młodego pokolenia".
      "Prosimy o uwagę przeszacowane grono. Mamy zaszczyt przedstawić historię Naszej Szkoły za pomocą aparatury, którą tu ustawiono. Historia ta ciekawa i bardzo bogata. Ukazuje jak nam szkoła rośnie i pięknieje przez lata."
Poprzez jakże interesującą, a zarazem niebywale efektowną prezentację multimedialną w aurę sytuacji minionej oraz obecnej wprowadziła nas pani Wioletta Łajs- Błaszczyk. A było o czym wspominać, gdyż historia Szkolnictwa Specjalnego przedstawiała się dość bogato.
      Początki "żywotności" Placówki datowane są na rok 1968. Pierwszym dyrektorem została pani Daniela Gołąb. Niestety od początku istnienia szkoła borykała się z wieloma przeciwnościami, szczególnie były to problemy lokalizacyjne. Po dość krótkotrwałym umiejscowieniu Placówki w Dusznikach, powzięta została decyzja o przeniesieniu jej do wsi - Raczków, lecz również i tutaj wychowankowie wraz z pedagogami nie prowadzili swych zajęć zbyt długo. Wówczas to (lata 1975 - 1976) nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Kolejnym został pan Janisław Dzieran, który swa funkcję piastował do roku 2000. W tym okresie Ośrodek zadomowił się na stałe w miejscowości Warta. W roku funkcję "najwyższej głowy Placówki" obejmuje pan mgr Jerzy Łodygowski. Podobnie jak przez wiele długich lat w obręb całego Ośrodka wchodzi internat położony we wsi Włyń, prężnie funkcjonujący pod kierownictwem mgr Wioletty Łajs- Błaszczyk oraz DPS w Rożdżałach prowadzący nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wspomnieniom nie było końca, jednak nostalgiczny nastrój przerwała grupa dziewcząt, które w rytmie kankana "pokazały, w jaki sposób jeszcze bardziej na lekcjach szalały". Na szczęście zjawił się szkolny anioł, który swą delikatnością wprowadził ład w przebieg uroczystości, a jednocześnie przypomniał o starym dobrym powiedzeniu, wówczas zaśpiewanym, "chłopaki nie płaczą". Maksyma ta została potwierdzona w prezentowanych scenkach z życia szkoły. Uczniowie trafnie zaproponowali także pomoce dydaktyczne i wyposażenie nauczyciela.(Warto by było z takiej propozycji skorzystać).
Program artystyczny umiliły liczne akcenty muzyczne, wprowadzające w przekaz życzeń, podziękowań i gratulacji, jakie otrzymała Szkoła w dniu swojego święta. Owe życzenia zostały uwieńczone listem otwartym od całej kadry pedagogicznej, zaprezentowanym przez panią dyrektor Ewę Kopytek oraz panią kierownik Wiolettę Łajs - Błaszczyk. List ów został skierowany z gratulacjami do pana dyrektora Jerzego Łodygowskiego, a także z podziękowaniami do pani Danieli Gołąb i pana Janisława Dzierana, byłych dyrektorów Placówki.
      Po podziękowaniach wszystkim doniesiono, że"Kopciuszek z księciem na święto zjechali i swoją historię będą nam opowiadali". Tak też się stało. "Kopciuszek szczęśliwy dochrapał się swego i awansował do zamku pięknego. My także awansu się spodziewamy, na kolejny jubileusz w tym stylu czekamy i na smaczny obiad wszystkich zapraszamy. Zaproszeni goście nam nie odmówili i wspólnie z nami do posiłku przystąpili". Po zjedzeniu obiadowych smakołyków nastąpiła degustacja jakże wybornego warstwowca, po czym wszyscy rytmicznym krokiem pod przewodnictwem dyrektora mgr Jerzego Łodygowskiego w pląsach i swawolach rozpoczęli długo oczekiwany bal. Zabawy nie było końca. W kankanowo - pociągowych brzmieniach ... i nie tylko, pili, jedli, tańcowali, mało sali nie rozebrali. Już teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejny jubileusz Ośrodka. Bo wiadomo, iż Labora Omnia Vincit (praca wszystko przezwycięża) ,a Audaces Fortuna iuvant (śmiałym szczęście sprzyja).
      Podsumowując rozważania dotyczące obchodów 30-lecia Szkolnictwa Specjalnego w Warcie należy podkreślić, iż Ośrodek błyszczy i godnie reprezentuje się nie tylko w czasie tak dostojnych uroczystości, ale w każdym dniu roku szkolnym. Odbywają się bowiem w OSW w Warcie cykliczne imprezy okolicznościowe, min. akcja "Sprzątanie Świata", Święto Pieczonego Ziemniaka, Biegi Przełajowe, Choinka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Matki...Uczniowie reprezentują również godnie swoja Szkołę uczestnicząc w licznych konkursach międzyszkolnych oraz w corocznym przeglądzie teatralnym "W krainie baśni i tańca" i plenerze malarskim. Wszelkie uroczystości , imprezy wewnątrzszkolne i poza Ośrodkiem dają możliwość pokazania umiejętności i talentów wychowanków uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Warcie.
      Ale szkoła, to nie tylko uczniowie, to również grono licznych pracowników oraz wszechstronnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odznaczającej się fachowością, profesjonalizmem, a co najważniejsze wytrwałością w dążeniu ku obranemu celowi w myśl łacińskiej maksymy "Per Aspera Ad Astra" (przez trudy do gwiazd). Podkreśliła to w swej wypowiedzi, pani dyrektor Małgorzata Kamińska - Chruścicka twierdząc, że "największym wyzwaniem dla dyrektora jest zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli stworzenie takiej kadry, która tworzy cudowną atmosferę oraz podnosi jakość pracy". W Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Warcie to się udało.


mgr Ewelina Matusiak
mgr Sylwester Ogórek