Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


PRZETARGI
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne przetargi:

I. PRZETARGI NIEOGRANICZONE:

1)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów plastycznych i papierniczych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 20 listopada 2017r.

SIWZ - „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów plastycznych i papierniczych - pobierz


Ogłoszenie informujące: Ogloszenie informujące - 04 grudnia 2017 r.


Ogłoszenie po przetargu: Ogloszenie po przetargu - wybór oferty najkorzystniejszej - 04 grudnia 2017 r.


2)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Program wyrównywania różnic między regionami II” „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie – zakup samochodu” 06 listopada 2017r.

SIWZ - zakup autobusu - pobierz


Ogłoszenie informujące: Ogloszenie informujące


Ogłoszenie po przetargu: Ogloszenie po przetargu - wybór oferty najkorzystniejszej


3)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Program wyrównywania różnic między regionami II” „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie – zakup samochodu” 18 października 2017r.(unieważniony).

SIWZ - zakup autobusu - pobierz


UWAGA - Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ- pobierz


UWAGA - Zmiana formularza 3.3. "Wykaz dostaw" w SIWZ

Zmiana formularza 3.3. "Wykaz dostaw" - pobierz


UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie przetargu- pobierz


4)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów plastycznych i papierniczych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. 11 września 2017r.

SIWZ - pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze - pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - 25 września 2017 r.

5)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, audiowizualnego, multimedialnego, i materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. 14 czerwca 2017r.

SIWZ - komputery i sprzęt audiowizualny - pobierz


UWAGA - Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ- pobierz


Ogłoszenie po przetargu: Ogloszenie po przetargu - wybór oferty najkorzystniejszej - 22 czerwca 2017r.


6)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów plastycznych i papierniczych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. 14 czerwca 2017r.

SIWZ - pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze - pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - 22 czerwca 2017 r.II. ZAPYTANIA OFERTOWE:

A)Pełnienie funkcji koordynatora projektu: „Mamy Szansę na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - koordynator. 02 czerwca 2017r.

Ogłoszenie koordynator - 12 czerwca 2017r.

B)Pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za przetargi w ramach projektu: „Mamy Szansę na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - zamówienia publiczne. 02 czerwca 2017r.

Ogłoszenie osoba odpowiedzialna za przetarg - 12 czerwca 2017r.

C)Zaprojektowanie i obsługa serwisowa strony internetowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w ramach projektu:
„Mamy Szansę na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - strona www. 02 czerwca 2017r.

Ogłoszenie zaprojektowanie i obsługa serwisowa strony internetowej - 12 czerwca 2017r.

D)Pełnienie funkcji osoby ds. monitoringu projektu: „Mamy Szansę na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - osoba ds. monitoringu. 02 czerwca 2017r.

Ogłoszenie - osoby ds. monitoringu projektu 12 czerwca 2017r.

E)Pełnienie funkcji osoby ds. ewaluacji projektu: „Mamy Szansę na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - osoba ds. ewaluacji projektu. 02 czerwca 2017r.

Ogłoszenie - osoby ds. ewaluacji projektu 12 czerwca 2017r.

F)Świadczenie usług terapeutycznych z dogoterapii w ramach realizacji programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - 18 września 2017r.

UNIEWAŻNIENIE - 26 września 2017r.Zapytanie ofertowe - 02 października 2017r.

Ogłoszenie dogoterapia 17 października 2017r.

G)Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej pt.:” Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej pt.:” Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego”. 28 listopada 2017r.

Ogłoszenie - szkolenie TIK - 18 grudnia 2017r.

H)Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla 22 uczestników pt.: ”Praca metodą eksperymentu” w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej pt.:”Praca metodą eksperymentu”. 28 listopada 2017r.

Ogłoszenie - szkolenie ”Praca metodą eksperymentu” - 18 grudnia 2017r.

I)Przeprowadzenie warsztatów bursztynniczych dla 40 uczniów ZSS w Warcie w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów bursztynniczych dla 40 uczniów. 28 listopada 2017r.

UNIEWAŻNIENIE - warsztaty bursztynnicze- 18 grudnia 2017r.

J)Przeprowadzenie warsztatów czerpania papieru dla 40 uczniów ZSS w Warcie w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów czerpania papieru dla 40 uczniów. 28 listopada 2017r.

Ogłoszenie - warsztaty czerpania papieru - 18 grudnia 2017r.

K)Przeprowadzenie warsztatów mydlarskich dla 40 uczniów ZSS w Warcie w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów mydlarskich dla 40 uczniów. 28 listopada 2017r.

Ogłoszenie - warsztaty mydlarskie- 18 grudnia 2017r.

L)Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 11 grudnia 2017r.


Załączniki do zapytania ofertowego - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 11 grudnia 2017r.


Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 08 stycznia 2018r.

M)Przeprowadzenie warsztatów bursztynniczych dla 40 uczniów ZSS w Warcie w ramach programu „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ” nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16”.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów bursztynniczych dla 40 uczniów. 05 stycznia 2018r.

Ogłoszenie - Przeprowadzenie warsztatów bursztynniczych dla 40 uczniów. 19 stycznia 2018r.

N)Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 02 marca 2018r.


Załączniki do zapytania ofertowego - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 02 marca 2018r.


Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 19 marca 2018r.

O)Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Mamy szansę na rozwój”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 06 kwietnia 2018r.


Załączniki do zapytania ofertowego - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 06 kwietnia 2018r.


Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych. 23 kwietnia 2018r.