Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Scenariusze, programy, pomoce dydaktyczne, analizy,.....
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


Dokumenty szkolne


1. Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - > zobacz

2. Program Klubu Absolwenta Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - > zobacz


Plan lekcji - rok szkolny 2021/2022


1. Plan zajęć 2021/2022 cz. I (od 02 września 2021) - > zobacz

2. Plan zajęć 2021/2022 cz. II (od 02 września 2021) - > zobacz

3. Zajęcia rewalidacyjne 2021/2022 (od 02 września 2021) - > zobacz

4. Plan zajęć - szkoła przyszpitalna (od 02 września 2021) - > zobacz

5. Materiały szkoleniowe - "Dokumentacja szkolna" - > zobacz

6. Regulamin wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych W Warcie - > zobacz

7. Oświadczenie - biblioteka - > zobacz

Programy szkolne

Rok szkolny 2020/2021

1. Program wychowawczo - profilaktyczny ZSS w Warcie na rok szkolny 2020/ 2021 - > zobacz

2. „Poznajemy Europę” - program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim przebywających na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie - autorzy: Joanna Danielewska, Anna Poraszka, Ewelina Różańska - > zobacz

Rok szkolny 2019/2020

1. Program zajęć kulinarnych "CIASTO MIESIĄCA"- autorzy: Maria Gawłowska, Barbara Jeziorska - Szydło, Małgorzata Korban, Agnieszka Zając - > zobacz

2. „Poznajemy Europę” - program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim przebywających na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie - autorzy: Joanna Danielewska, Anna Poraszka, Ewelina Różańska, Grzegorz Kalus - > zobacz

3. „Działajmy razem bezpiecznie w sieci” - program bezpieczeństwa w sieci- autorzy: Ewelina Różańska, Agnieszka Zając - > zobacz

Rok szkolny 2018/2019

1. Program wychowawczo - profilaktyczny ZSS w Warcie na rok szkolny 2018/ 2019 - > zobacz

2. „Czy to bajka?” - program arteterapii z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim na rok szkolny 2018/ 2019 - autorzy: mgr Beata Sekieta, mgr Iwona Rękawiecka - > zobacz

2. "ROLA SZTUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA - JESTEM WIĘC TWORZĘ” wersja 3 - program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. - autorzy: Anna Poraszka, Anna Nogala - Pyrka, Joanna Danielewska, Grzegorz Kalus - > zobacz

Rok szkolny 2017/2018

1. "BAJKA DOBRA NA WSZYSTKO” - program bajkoterapii z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębszym i głębokim.- autorzy: mgr Beata Sekieta, mgr Iwona Rękawiecka - > zobacz

2. "BEZPIECZNIE W SIECI” - program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi. - autorzy: mgr Ewelina Różańska, mgr Agnieszka Zając - > zobacz

2. "ROLA SZTUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA - JESTEM WIĘC TWORZĘ” wersja 2 - program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. - autorzy: Anna Poraszka, Anna Nogala - Pyrka, Joanna Danielewska, Grzegorz Kalus - > zobacz

Rok szkolny 2016/2017

1. "JA I MOJE ZDROWIE” - program edukacyjny realizowany w ZSS w Warcie - autorzy: mgr Adriana Dzieran, mgr Aneta Napieraj, Tomasz Błaszczyk – dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lekkim, mgr Anna Pawlak, mgr Joanna Iwankiewicz, mgr Irena Mielczarek dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną na poziomie umiarkowanym i znacznym. - > zobacz

2. "PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ” - autorzy: Katarzyna Ciołek, Alina Maksel - > zobacz

3. "ROLA SZTUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA - JESTEM WIĘC TWORZĘ”- program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. - autorzy: Anna Poraszka, Anna Nogala - Pyrka, Joanna Danielewska, Grzegorz Kalus - > zobacz

Rok szkolny 2014/2015

1. "AEROBIK DLA KAŻDEGO” - Program aktywności ruchowej dla uczniów z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym - autorzy: Joanna Idzikowska, Katarzyna Kudzia, Edyta Balińska - > zobacz

2. "GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ” - Program promocji zdrowia wychowawczo - edukacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - autorzy: Katarzyna Angerman, Joanna Iwankiewicz, Adriana Dzieran, Edyta Leszczyńska, Barbara Jeziorska-Szydło - > zobacz

3. "GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ” - Program promocji zdrowia wychowawczo - edukacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - autorzy: Katarzyna Angerman, Joanna Iwankiewicz, Adriana Dzieran, Edyta Leszczyńska, Barbara Jeziorska-Szydło - > zobacz

Rok szkolny 2013/2014

1. TAŃCZĄCE KOLORY - program aktywności dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 - autorzy: Renata Pokorska – Kopyto, Edyta Woźniak, Małgorzata Korban - > zobacz

2. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI INTERNET - Program szkolny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej, w Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Warcie w roku szkolnym 2013/2014 (grudzień - styczeń - luty ) - autorzy: Ewelina Różańska, Agnieszka Zając - > zobacz

3. "DOJRZAŁOŚĆ OD JUTRA ...” - program dla uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Warcie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym realizowany w roku szkolnym 2013/2014 - autorzy: Bożena Krakowska, Renata Pokorska - Kopyto, Anna Pawlak- > zobacz

4. "POZNAJ SIEBIE, POZNAJ MNIE” - PROGRAM dla uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym realizowany w roku szkolnym 2013/2014 - autorzy: Bożena Krakowska, Renata Pokorska - Kopyto, Małgorzata Świniarska - > zobacz

Rok szkolny 2012/2013

1. Program promocji zdrowia realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w roku szkolnym 2012/2013 "Uśmiechnięta minka, gdy w jedzeniu witaminka" - autorzy: Agata Stasiak - koordynator do spraw promocji zdrowia, Beata Danielewska, Anna Pawlak, Małgorzata Nowicka - > zobacz

2. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI INTERNET - Program szkolny realizowany w Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej i Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Warcie w roku szkolnym 2012/2013 (miesiącu maj) - autorzy: Ewelina Różańska, Agnieszka Zając - > zobacz

Publikacje nauczycieli

2. Informator dla nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci upośledzonych umysłowo -"Pomoce dydaktyczne stosowane w pracy z dziećmi glęboko, znacznie i umiarkowanie upośledzonymi umysłowo" - > infromatorzobacz

 

Scenariusze i konspekty zajęć

1. Scenariusz z okazji Dnia Matki - autor H. Woźniak, M. Sobczyk - > zobacz

2. Scenariusz zajęć grupowych - Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu - „ Zabawy misiów „ - autor I. Rękawiecka, B. Sekieta - > zobacz

3. Scenariusz zajęć grupowych - Ćwiczenia prowadzące do poznania i wyczuwania własnego ciała w przestrzeni - „ Zabawy zimowe„ - autor I. Rękawiecka, B. Sekieta - > zobacz

4. Scenariusz informatyki w klasie VI - "Wielokąty – rozpoznawanie i budowanie różnych kształtów przy pomocy programu graficznego - "- autor A. Zając - > zobacz

5. Scenariusz lekcji otwartej w ramach korelacji przedmiotowej bloku matematyczno – przyrodniczego z wykorzystaniem komputera -"Wielokąty – rozpoznawanie
i klasyfikacja" - autor A. Wróbel -> zobacz

6. Scenariusz przedstawienia „ Przy wigilijnym stole” - autor M. Sobczyk, H. Woźniak, K. Angerman, R. Pokorska – Kopyto -> zobacz

7. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych -"Poznawanie wiosny wielozmysłowo (przez zmysł: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku)" - autor A. Poraszka -> zobacz

8. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych -"Usprawnianie pracy rąk i dłoni poprzez zabawy papierem" - autor A. Nogala - Pyrka -> zobacz

9. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych -"Aktywizowanie uczennicy poprzez pobudzanie do tworzenia obrazu „Wiosenna łąka” - autor E. Balińska -> zobacz

10. Scenariusz przedstawienia teatralnego pt.: "Zdrowy Czerwony Kapturek"- autorzy Edyta Balińska, Edyta Woźniak, Katarzyna Kudzia, Renata Pokorska – Kopyto -> zobacz

11. Scenariusz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „Julian Tuwim w gościnie u Marii Konopnickiej” - pomysłodawca i organizator: Renata Pokorska – Kopyto, współorganizatorzy: Anna Nogala - Pyrka Edyta Balińska, Edyta Woźniak, Katarzyna Kudzia, Anna Poraszka -> zobacz

12. Scenariusz przedstawienia teatralnego "Kłopoty Pani Wiosny" - autorzy: Małgorzata Nowicka, Anna Poraszka, Monika Sobczyk, Agnieszka Wróbel, Agnieszka Zając -> zobacz

13. Scenariusz informatyki w klasie I Gimnazjum - "Jak tworzyć dokumenty tekstowe ? – formatowanie tekstu"- autor A. Zając - > zobacz

14. Scenariusz informatyki w klasie III Gimnazjum - "Umieszczanie tabel w dokumentach tekstowych – wypełnianie tabeli"- autor A. Zając - > zobacz

15. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-III G.ZET- autor B. Krakowska - > zobacz

16. Scenariusz zajęć w klasach I - III (Program zajęć bibliotecznych i rewalidacyjnych z elementami biblioterapii „W świecie bajek i baśni”) - Nasze uczucia i emocje - „Kopciuszek” - autor A. Napieraj - > zobacz

17. Scenariusz zajęć w klasie III - "Żuraw i czapla" - autor A. Napieraj - > zobacz

18.Scenariusz zajęć otwartych w klasie III "Będę dorosły. My, dzieci" - autor A. Napieraj - > zobacz

19. SCENARIUSZ SPOTKANIA WIGILIJNEGO Z RODZICAMI dla kl. II.G.ZET - autor B. Krakowska - > zobacz

20. Scenariusz zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zespole edukacyjno - terapeutycznym "Nasze zdrowie"- autor: Małgorzata Świniarska -> zobacz

21. Scenariusz iprezy integracyjnej "Powitanie wiosny"- autorzy: Małgorzata Świniarska, Bożena Krakowska, Maria Gawłowska, Katarzyna Ciołek -> zobacz

22. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. II G.ZET - autor B. Krakowska - > zobacz

23. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - autor A. Maksel - > zobacz

24. Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zespole edukacyjno - terapeutycznym w klasie VI - autor: Małgorzata Świniarska -> zobacz

25. Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - autor I. Rękawiecka - > zobacz

26. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Niepodległości- autor E. Różańska, M. Nowicka, A. Wróbel, A. Zając - > zobacz

27. Scenariusz lekcji otwartej języka polskiego - "Pisownia wyrazów z „rz” – utrwalenie wiadomości."- autor E. Różańska, R. Pokorska - Kopyto - > zobacz

28.Scenariusz zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zespole edukacyjno - terapeutycznym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Warcie - autor: Małgorzata Świniarska -> zobacz

29. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV - autor J. Idzikowska - > zobacz

30. Scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów - "Powitanie wiosny" - autorzy A. Stasiak, A. Poraszka, J. Iwankiewicz, L. Wielgus - > zobacz

31. Scenariusz zajęć edukacyjno - terapeutycznych - "Ramka na zdjęcie" - autorzy A. Maksel - > zobacz

32. Scenariusz lekcji matematyki - "Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 120" - autor A. Maksel - > zobacz

33.Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z dogoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - autorzy: Małgorzata Świniarska, Bożena Krakowska -> zobacz

34. Scenariusz lekcji techniki - "Ramka na zdjęcie "- autor A. Maksel - > zobacz

35. Scenariusz lekcji języka polskiego - "Bez przymiotników świat opisać trudno – przypomnienie wiadomości"- autor E. Różańska - > zobacz

36. Scenariusz lekcji historii - "Symbole narodowe – historia i znaczenie."- autor E. Różańska - > zobacz

37. Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - "Budowanie wzajemnych relacji ucznia z nauczycielem na bazie doznań czuciowo-dotykowych podczas wielozmysłowej stymulacji o tematyce zimowej"- autor I. Rękawiecka - > zobacz

38. Program "Jestem, więc tworzę" - autorzy: Anna Nogala - Pyrka, Joanna Danielewska, Anna Poraszka, Grzegorz Kalus - > zobacz

39. Scenariusz zajęć edukacyjno -terapeutycznych - autor:Anna Poraszka - > zobacz