STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach
"Razem możemy wiele"


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i samopomocową realizującą oraz propagującą działania mające na celu niesienie pomocy: osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom.Celem Stowarzyszenia "Razem możemy wiele" jest podejmowanie działań wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym, fizycznym oraz takich, których niesprawność powstała w wyniku wypadku. Działania te zmierzają do rozwoju i edukacji osób będących pod opieką Stowarzyszenia, a w szczególności uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.Zadania:

 • prowadzenie szkoleń i seminariów,
 • tworzenie grup wsparcia,
 • udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wypadkach, ich opiekunom i innym osobom zaangażowanym w prace Stowarzyszenia,
 • pozyskiwanie sponsorów oraz funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiązek, funduszy unijnych i PFRON,
 • prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie festynów, kiermaszów,
 • udzielanie doraźnej pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wypadkach,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form wypoczynku i rekreacji,
 • organizowanie konkursów przedmiotowych, ekologicznych, prozdrowotnych, sportowych itp.,
 • współpraca i wspieranie placówek oświatowo-wychowawczych w szczególności z ZSS w Warcie.


  Siedziba Stowarzyszenia:

  Zespół Szkół Specjalnych
  w Warcie

  ul. 3- go Maja 29
  98-290 Warta

  Zarząd:

  Prezes - Adriana Dzieran
  Wiceprezes - Monika Sobczyk
  Sekretarz - Agnieszka Zając
  Skarbnik - Grzegorz Kalus
  Członek - Agnieszka Wróbel


  e-mail: razemmozemywiele@onet.eu


  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy w Warcie
  29 9270 0006 0025 9440 3000 0001

  NR KRS: 0000322200
   

  Dokumentacja Stowarzyszenia:

  1. Statut Stowarzyszenia - > zobacz - statut.doc   

  AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

 • I Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - czerwiec 2010

 • II Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 25 czerwca 2011

 • IV Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 22 czerwca 2013

 • Wystawa podopiecznych Stowarzyszenia „Razem możemy wiele” w Pałacu w Małkowie - 24 sierpnia 2013

 • Program Edukacji Ekologicznej pt. „MOJA NAJBLIŻSZA PRZYRODA” - dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • V Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 18 czerwca 2014

 • VI Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 10 czerwca 2015

 • VII Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 07 czerwca 2016

 • VIII Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 06 czerwca 2017

 • IX Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” - 12 czerwca 2018