Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Program Edukacji Ekologicznej pt. „MOJA NAJBLIŻSZA PRZYRODA”
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


"Moja najbliższa przyroda"

Strona Programu


Logo stowarzyszenia Razem możemy wieleW 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele" w Warcie realizowało Program Edukacji Ekologicznej pt. „MOJA NAJBLIŻSZA PRZYRODA” z przeznaczeniem dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Koszt całkowity zadania wyniósł - 4 500,00 zł

w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 4 050,00 zł.

W ramach projektu szkoła zrealizowała następujące zadania:
@Olimpiada chemiczna z elementami ekologii. Odbyła się ona 19 marca 2014 r. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Gimnazjów Specjalnych i Szkół Przysposabiających do Pracy. Główną tematyką tegorocznej olimpiady była ochroną gleby i powietrza. Poprzez wykonywanie prostych doświadczeń młodzież rozwijała umiejętność praktycznego działania oraz utrwalała zasady bezpiecznego posługiwania się środkami chemicznymi, co służyło upowszechnieniu świadomości, że można korzystać z osiągnięć chemii, tak by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Dzięki dotacji każdy uczestnik olimpiady otrzymał nagrodę w postaci pendriva, każda z uczestniczących grup, książki o tematyce ekologicznej.

 fotofoto
 fotofoto


@ Konkurs plastyczny „Wiosna w pełni”. W dniu 28 maja 2014 roku odbył się konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział 25 zespołów z 16 placówek z terenu powiatu sieradzkiego. Ze względu na złe warunki pogodowe zaplanowany plener na terenie Pierzchniej Góry musiał być przeniesiony na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Uczestnicy wykorzystując swoje poprzednie doświadczenia, obrazy przyrody utrwalone w umysłach jak również swoją wyobraźnię tworzyli dzieła plastyczne. W grupach dwu osobowych mając do dyspozycji pędzle, farby, zmysł malarski przedstawiali piękno wiosennej przyrody na białych kartonach. Wszyscy wykazali duże zaangażowanie podczas wykonywanego zadania. Na sali słychać było plusk wody, szelest pędzli, szepty porozumiewających się artystów. Uczestnicy z dumą prezentowali swoje obrazy. Każdy z nich był inny, przedstawiał cała gamę wiosennego krajobrazu, można było tam odnaleźć kwiaty, drzewa, zwierzęta, ukazane w różnych porach dnia. Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali ozdobnymi nożyczkami. Każda z drużyn otrzymała kalendarz ścienny na rok szkolny 2014/2015, na którym znalazły się ilustracje prac uczestników poprzedniego pleneru malarskiego.

 fotofoto
 fotofoto


@ Przygotowanie spektaklu teatralnego. 22 czerwca 2014roku w Sieradzu odbył się po raz kolejny przegląd kulturalny „W Krainie Baśni, Pieśni i Tańca”. Myślą przewodnią tegorocznego przeglądu była „Zielona kropla dla niebieskiej planety”, promująca ekologiczny tryb życia. Uczniowie naszej szkoły przygotowali spektakl pt. „Kłopoty pani Wiosny”. Celem nadrzędnym było zwrócenie uwagi na narastający problem zaśmiecania lasów przez młodzież. W trakcie spektaklu uczniowie ukazali, iż taka działalność jest bardzo niszcząca dla roślin, zwierząt a także ludzi i całej naszej planety. W prosty ale bardzo obrazowy sposób pokazali publiczności, swoim młodszym i starszym kolegom, zasady segregowania odpadami oraz korzyści płynące z ochrony lasów. Inscenizacja prezentowana była wielokrotnie, podczas różnych uroczystości, za każdym razem wzbudzając ogromne zainteresowanie tą problematyką. Każdy z nas zaczął się zastanawiać ile można wyrządzić krzywdy środowisku na pozór tak „niewinnym” pozbywaniem się odpadów: tylko jeden papier, jedna butelka, tylko ja, tylko ten jeden raz. Odgrywanie ról związanych z problematyką ekologiczną w czasie spektaklu teatralnego przyczyniło się do większej świadomości, lepszego zrozumienia otaczającego nas środowiska, zmiany stylu życia, postępowania i poglądów. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zakupione zostały materiały do wykonania scenografii. Dało to możliwość wykonania barwnych strojów, rekwizytów, przez co spektakl stał się ciekawszy, bardziej zrozumiały, autentyczny, przyciągał wzrok publiczności. Nawet Jury nagrodzili naszych artystów i wyróżnili spektakl za trafny dobór strojów. Dotacja obejmowała również koszt transportu.

 fotofoto
 fotofoto


@ Wycieczki do Łodzi i Rodrysina . W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dwie wycieczki o tematyce przyrodniczej. 28 maja 2014r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie uczestniczyła w całodniowej wycieczce do Łodzi. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mogliśmy podziwiać m. in. wiosenną przyrodę w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, który jest największym tego typu ogrodem w Polsce. Mogliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawej i pouczającej lekcji, która umożliwiła nam nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznawania świata roślin i zwierząt. Pani oprowadziła nas po różnych zakamarkach ogrodu, mogliśmy schować się w koronach ogromnych, rozłożystych drzew, przejść się po skalnej górce poznając tamtejszą roślinność, podziwiać ogromne klomby kwitnących hortensji, przenieś się do świata słonecznych zegarów. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Następnym wspaniałym miejscem jakie odwiedziliśmy tego dnia była Palmiarnia znajdująca się w malowniczym Parku „Źródliska”, która zajmuje aż 1200 m2. Odwiedziliśmy wszystkie pawilony: pawilon dla formacji roślin twardolistnych, pawilon dla roślinności strefy tropikalnej oraz pawilon dla kaktusów i innych sukulentów. Obejrzeliśmy wspaniałą kolekcję Palmiarni liczącą około 9000 okazów. Zachwyciła nas różnorodność roślin, ich wielkość (np. 17-metrowe palmy), kolory kwitnących storczyków. Zobaczyliśmy jak wygląda krzew herbaty, kawy. Poznaliśmy z bliska bawełnę, eukaliptus, drzewa bananowca oraz potężne bambusy .Poprzez taką lekcję przyrodniczą i bezpośredni kontakt z przyrodą poznaliśmy rośliny egzotyczne różnych stref klimatycznych . Ostatnim punktem wycieczki było ZOO. Spacerując poznawaliśmy różne gatunki zwierząt, ich nazwy, kraj pochodzenia, upodobania żywieniowe i nie tylko. Z niektórymi udało nam się nawet zrobić zdjęcie pamiątkowe. To był niezapomniany dzień, pełen wrażeń, nowych doświadczeń i doznań. 10czerwca 2014 roku pojechaliśmy na wycieczkę do Rodrysina. Wzięło w niej udział 37 uczniów. Wycieczka rozpoczęła się od lekcji przyrodniczej. Leśniczy wykorzystując duże drewniane pomoce edukacyjne znajdujące się na terenie leśniczówki, zapoznał nas z różnymi gatunkami drzew, roślin i zwierząt. Było to bardzo interesujące i ciekawe. Bardzo chętnie oglądaliśmy zdjęcia, czytaliśmy ciekawostki, podejmowaliśmy próby odgadnięcia zagadek o różnej przyrodniczej tematyce. Po emocjonującej lekcji uczestniczyliśmy w wyciszającym spacerze po lesie. Zdobytą wiedzę na lekcji sprawdzaliśmy w warunkach naturalnych odgadując nazwy drzew i roślin. Wsłuchiwaliśmy się w odgłosy różnorodnych ptaków. Wycieczka zakończyła się w budynku leśniczówki gdzie oglądaliśmy zgromadzone zbiory i okazy przyrodnicze. Z wycieczki wróciliśmy bardzo zadowoleni. W szkole dzieliliśmy się wrażeniami, spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą podczas lekcji biologii i przyrody. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że dzięki dotacji, która obejmowała koszty transportu mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałej wycieczce.

 fotofoto
 fotofoto


@ Pomoce dydaktyczne pozyskane dla szkoły dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dały uczniom wiele radości. Przyczyniły się do wzrostu wiedzy, świadomości o otaczającym świecie. Zakupiony stojak do map i plansz jest cały czas wykorzystywany na lekcjach geografii, biologii, chemii, ale i nie tylko. Młodsze dzieci, uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych chętnie zaglądają do ekopracowni i wodzą palcami po konturach państw. Dopytują się gdzie leży Polska, gdzie są góry, a gdzie morze. Wiadomości zdobyte przy mapie nauczyciel może sprawdzić, dając uczniom do uzupełnienia i pokolorowania mapy konturowe czarno-białe. Poznając już państwa, uczniów zwłaszcza tych młodszych interesowało co znajduje się w danych państwach, czy reszta świata wygląda tak samo jak Polska. Ciekawość uczniów można było zaspokoić pokazując im globus ZOO. Bawiąc się w zatrzymywanie zakręconego globusa poznawały różnorodność świata zwierząt, utrwalały nazwy kontynentów, mórz, oceanów. O mniej znanych zwierzętach szukały dalej informacji w książkach, albumach, w Internecie. Wracając do Polski, to co kiedyś dla dzieci było nudnym uczeniem się na pamięć województw, teraz dzięki puzzlowej mapie Polski stało się łatwą nauką i zabawą. Nie możemy tutaj zapomnieć o walorach terapeutycznych takich gier. Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób usprawniając przy tym zaburzone funkcje poznawcze: koordynację wzrokowo ruchową, spostrzeganie, usprawniają pracę rąk, jak również wzbudzają zaangażowanie i jednocześnie mobilizują dziecko do wytrwałości, skupienia uwagi oraz planowania własnych działań. Bardzo ciekawą pomocą i bardzo lubianą przez dzieci okazała się paleta. Dzieci czytają, szukają, rozpoznają i dopasowują kształty i kolory. Wzbogaca się ich zasób słów, ćwiczą spostrzegawczość, koordynację. Jest to pomoc, która uczy poprzez zabawę. Rysunek w podręczniku nigdy nie ukaże i nie przybliży uczniom zjawisk pogodowych, podstawowych wiadomości o naszej planecie, tak jak to przedstawiły rozkładane, przestrzenne książki: „ Pogoda i klimat”, „Ziemia” nasza wspaniała planeta”. Książki na czas omawiania tematu stanowią stałą ekspozycję dzięki czemu uczniowie utrwalają sobie wiedzę.

 fotofoto
 fotofoto


Aspekt społeczny i ekologiczny
Aktywne uczestniczenie uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w programie „Moja najbliższa przyroda”, przyczyniło się do wzrostu poczucia odpowiedzialności za środowisko. Zaplanowane działania wzbudziły u uczniów zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi, uwrażliwiły i uświadomiły konieczność dbania o naszą planetę. Odgrywając wielokrotnie na dużych scenach dla licznej publiczności ekologiczne przedstawienie nasi mali aktorzy przyczynili się do popularyzowania postaw proekologicznych. Dzieci w poszczególnych klasach zrobiły pojemniki do segregacji odpadów, organizując wycieczki, czy imprezy plenerowe zawsze pamiętają o rozwieszeniu worków i pilnują porządku. Dobrze zaplanowane i przemyślane wycieczki przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy uczniów o nowe gatunki drzew i krzewów, ciekawe aranżacje roślinne i kwiatowe klomby. Piękne widoki wzbudziły u uczniów zainteresowania ogrodnictwem, chęć zadbania o swoje własne najbliższe podwórka, dokonania nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, uczyły poczucia estetyki, doboru odpowiednich roślin, właściwej pielęgnacji. Palmiarnia na krótki czas przeniosła nas do lasów tropikalnych, na pustynię i do naszej rzeczywistości. Uczniowie odczuli bezpośrednio, różnorodność klimatu, poznali warunki życia roślin tak odmiennych od naszych, które spotykamy w najbliższym środowisku. Odkryli i zrozumieli zależności jakie panują między klimatem, wilgotnością, temperaturą, a właściwym funkcjonowaniem roślin. Zrozumieli, iż działalność człowieka ma ogromny wpływ na przyrodę. Gdy człowiek dba o otoczenie, zna to otoczenie, jest zaangażowany w prace na rzecz tego otoczenia, wszystko w koło rozwija się prawidłowo, dojrzewa, daje owoce. Dzieci zobaczyły i uświadomiły sobie ogromną zależność jaka panuje między środowiskiem a człowiekiem. Doszli do wspólnego i ważnego wniosku, gdy my będziemy dbali o nasze otoczenie, to otoczenia zadba o nas, dając nam pożywienie, czystą wodę, powietrze, odpoczynek.