Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


„Moja Ziemia – Mój Dom”.....
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


PROGRAM EKOLOGICZNY

„MOJA ZIEMIA – MÓJ DOM”

Strona Programu


W 2013 roku Zespół Szkół Specjalnych w Warcie realizował program dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „MOJA ZIEMIA – MÓJ DOM” program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.
Koszt całkowity zadania wyniósł 9 774,00 zł
w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 8 774,00 zł.
W ramach projektu szkoła zrealizowała następujące zadania:
„Olimpiada chemiczna z elementami ekologii". Odbyła się ona 10 kwietnia 2013 r. Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia było spopularyzowanie nauk chemicznych z elementami ekologii wśród młodzieży Gimnazjów Specjalnych i Szkół Przysposabiających do Pracy. W trakcie olimpiady kształtowana była umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wykonywane były proste doświadczenia, które utrwalały zasady bezpiecznego posługiwania się środkami chemicznymi. Udział uczniów w olimpiadzie był doskonałym przykładem służącym kształtowaniu umiejętności współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.
Konkurs plastyczny „Wiosna w pełni”. W dniu 15 maja 2013 roku odbył się konkurs plastyczny, którego głównym celem była szeroko rozumiana integracja oraz uwrażliwienie na piękno ojczystego krajobrazu. Wzięło w nim udział 29 zespołów z 20 placówek z terenu powiatu sieradzkiego. W tym roku konkurs odbył się na terenie Parku w Małkowie, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość obserwacji pięknej wiosennej przyrody. Obecność wielu gatunków drzew liściastych umożliwiła uczniom lepsze poznanie tego niezmiernie bogatego świata roślin.
Piękno tego miejsca, uczestnicy konkursu w zespołach dwu osobowych, przenieśli farbami na kartony, na których widać było walory przyrodnicze tego pięknego miejsca. Wszyscy wykazali duże zaangażowanie podczas wykonywanego zadania. Z dumą prezentowali swoje obrazy. W pracach można było dostrzec wrażliwości artystyczną. W ramach konkursu wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali ołówkami ekologicznymi zakupionymi w ramach pozyskania funduszy z WFOŚiGW.
Wycieczki do Arboretum w Rogowie oraz Nieborowa i Arkadii. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dwie wycieczki o tematyce przyrodniczej. W dniu 06 czerwca 2013 roku uczniowie szkoły pojechali na wycieczkę do Arboretum w Rogowie, w trakcie której przewodnik zapoznał dzieci z różnymi odmianami drzew i krzewów ozdobnych, tworzących bogatą kolekcję dendrologiczną oraz Alpinarium z okazałymi gatunkami roślin górskich. Uczestnicy poznali również Muzeum Lasu i Drewna, a w nim kolekcję ssaków, ptaków, owadów, szyszek i drewna. Po obejrzeniu zbiorów muzealnych w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Opowieść o drzewach”. Prowadząca zajęcia w sposób ciekawy wprowadziła wszystkich w tajemniczy świat drzew. W trakcie zajęć dzieci tworzyły z naturalnych okazów prace plastyczne. Miały możliwość obserwowania zwierząt akwariowych. Co niektórzy, odważniejsi mogli wziąć gekona na ręce. W szkółce zakupiliśmy wybrane sadzonki krzewów, które zasadziliśmy w szkolnym ogrodzie. Po zajęciach edukacyjnych odbył się przejazd zabytkową kolejką wąskotorową, która pozwoliła odebrać piękno krajobrazu w sposób całościowy.
Druga wycieczka odbyła się 19 września 2013 roku do Parku w Nieborowie i Arkadii, wzięło w niej udział 37 uczniów. W Nieborowie uczniowie poznali barokowy ogród i park z różnorodnymi drzewami. W trakcie wycieczki po wcześniejszym zwiedzeniu parku z przewodnikiem, odbyły się dwie lekcje edukacyjne. Dla dzieci młodszych „Opowieść o drzewach” czyli przybliżenie informacji na temat gatunków drzew rosnących w Ogrodzie Nieborowskim. Uczestnicy zajęć nabyli umiejętność ich rozpoznawania. Dzieci starsze uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Recepta na zielnik” w trakcie których w części teoretycznej uczyli się oznaczać rośliny, suszyć i zakładać zielniki, a podczas spaceru po ogrodzie poznali zioła, kwiaty i przyprawy . Druga część wycieczki miała miejsce w Arkadii pod Nieborowem, gdzie uczestnicy spacerowali i zwiedzali ogród w stylu angielskim.
Przedstawienia teatralne. W trakcie projektu odbyły się przedstawienia teatrów objazdowych: „Porządki u Zyzia”, „Jaś i Małgosia” oraz „ Kot w butach”. Obserwatorami spektakli byli wszyscy uczniowie szkoły. Wybrane prze nas przedstawienia poruszały tematy związane z ekologią. W trakcie spektakli uczniowie mieli możliwość obejrzenia jak i wzięcia czynnego udziału poprzez zadawanie pytań, zabawy z aktorami. Udział uczniów w przedstawieniach pozwolił stać się im kimś innym, inaczej spojrzeć na problem ochrony środowiska. Przygody zwierząt, ptaków pozwoliły uczniom wczuć się w ich sytuację przez co nauczyli się szacunku do istot żywych. Ukazując przejawy dewastacji przyrody przez człowieka uczniowie zrozumieli ogromne znaczenie ochrony środowiska. Pomoce dydaktyczne Zakupione pomoce edukacyjne wzbogaciły wyposażenie placówki:
• Środki plastyczne (kartony, farby, ozdobne dziurkacze) posłużyły do realizacji konkursu plastycznego „Wiosna w pełni”. Uczestnicy dzięki nim, całe piękno przyrody mogli przenieść na karton, a ozdobne dziurkacze posłużyły mniej zdolnym uczniom w tworzeniu prac plastycznych, przez co i oni magli poczuć się artystami.
• Gry edukacyjne mają ogromne walory terapeutyczne, wszechstronnie rozwijają, usprawniają zaburzone funkcje. Uczą zależności jakie występują w przyrodzie, poznają skutki dobrej i złej działalności człowieka. W trakcie zajęć z wykorzystaniem zakupionych gier u dziecka tworzą się związki przyczynowo-skutkowe tak trudne do osiągnięcia u uczniów z deficytami rozwojowymi. Zaczynają dostrzegać, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Zagadki, układanki uczą myślenia, poszukiwania, wychwytują cechy charakterystyczne przedstawionych rzeczy.
• Filmy przyrodnicze pokazują świat odległy, nieznany, tajemniczy i niebezpieczny. Dzieci poznają piękno przyrody, bogactwo świata roślin i zwierząt , warunki ich życia. Ukazują zjawiska przyrodnicze, siłę żywiołów i bezradność ludzi wobec nich. Uczniowie dostrzegli, że do przyrody musimy podchodzić z szacunkiem, dbać o nią, przeciwdziałać zanieczyszczeniom, żyć w zgodzie z nią, a nie przeciwko niej.
• Zestawy laboratoryjne. Zestawy są nieodzownym elementem wykorzystywanym na lekcji chemii i fizyki. Tylko poprzez doświadczenia i bezpośrednią obserwacje uczniowie mogą zrozumieć złożoność procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
• Pojemniki do segregacji. Dzięki dofinansowaniu szkoła pozyskała duże i mniejsze pojemniki do segregacji odpadów. Zaznaczona kolorystyka, opisy bardzo ułatwiają pracę i naukę. Uczniowie zaczęli w dużym stopniu zwracać uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska, stali się wrażliwsi, bardziej zainteresowani tą problematyką . Pilnują się nawzajem, aby właściwie zaklasyfikować odpad. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielą się w swoich domach.